توجه:فروش این دوره متوقف شده

فایل های این دوره در تاریخ 1 تیرماه از روی سایت حذف خواهد شد

HivaVIPbanner معمارباش

ویژگی های دوره

 • آموزش تخصصی و تضمینی کلیه ضوابط آمادگی آزمون بصورت آنلاین و ویدیویی
 • از جمله مکان یابی پله و، پاسیو،رمپ در پلان
 • ترسیمات انواع رمپ و توقفگاه ها
 • ️آموزش کامل فضاهای باز،نیمه باز
 • ️واحدهای زیر۷۵متر مربعی و بالای ۷۵متر مربعی
 • تجاری با میان طبقه و بدون میان طبقه
 • معبر شیبدار و زمین شیبدار
 • ️سازه، سرگیری،شکست در آزمون
 • ️ضوابط معلول.کدیابی همکف و طبقات.ضوابط پله و آسانسور
 • ️پاسخگویی آفلاین در گروه طبق برنامه ریزی هفتگی در گروه

پشتیبانی VIP

 • پاسخگویی آنلاین بصورت ۲۴ ساعته در گروه بصورت تک کاربره
 • کرکسیون آنلاین حل آزمونهای گذشته از سال۱۳۹۰تا۱۴۰۲
 • ️برگزاری آزمونهای تالیفی و کرکسیون آنلاین
 • ️پشتیبانی آنلاین ۲۴ساعته تا روز آزمون توسط تیم پشتیبان بصورت تک کاربره
 • ️ارسال پک، کتاب،شابلون و پازل

این دوره دارای کاملترین پکیج پشتیبانی به صورت تک نفره می باشد تا روز آزمون.

در این پکیج شما نیازی به کلاس اضافه ندارید تا روز آزمون کلاس برای شما برگزار خواهد شد.

از چه کسی یاد میگیری؟

Hivavatar معمارباش
هیوا علایی

مدرس دوره های طراحی مهندسی در معمارباش

3297812 معمارباش
پلیر معمارباش

دانلود پخش کننده معمارباش

دانلود پلیر نرم افزار

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.
3297798 معمارباش
دروس منتشر شده

آموزش جامع ضوابط آزمون

جلسه اول تحلیل سایت مکان یابی رمپ،پله وپاسیو ویدئو

51 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 2ضوابط رمپ وترسیمات انواع رمپ ها وتوقفگاه ها ویدئو

75 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 3و4 ارتفاع مجاز ساختمان وضوابط پله و کد یابی در طبقات وپاگردها ویدئو

45 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 3و4 پارت دوم ضوابط پله وکدیابی طبقه ویدئو

85 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 5ضوابط آسانسور ویدئو

9 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 6 ضوابط فضاهای باز ونیمه باز پاسیو،حیاط خلوط،ایوان ویدئو

62 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 7 پارت 1 ضوابط آشپزخانه وداکت ویدئو

30 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 7 پارت2 ضوابط آشپزخانه وداکت ویدئو

46 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 8 ضوابط سریداری،تاسیسات،بازی کودکان وانباری ویدئو

28 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 9 ضوابط واحد های زیر75 و75متر مربع ویدئو

35 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 10 ضوابط معلول ویدئو

25 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 11 تجاری ویدئو

75 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 12 معبر شیب دار پارت اول ویدئو

57 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 12 معبر شیبدار دونبش پارت 2 ویدئو

52 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 13 زمین شیبدار ویدئو

25 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه 14 سازه -شکست وسرگیری ویدئو

90 دقیقه

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.
3297798 معمارباش
آپدیت دوره

دروس جدید ارائه شده

درس1- پارت اول- تحلیل سوال ،مقطع واستفاده از کاور وماژیک قبل از ترسیم ویدئو

تحلیل سوال ،مقطع واستفاده از کاور وماژیک قبل از ترسیم در آزمون برای رسیدن به حل سریع پلان در آزمون اصلی- نمونه موردی تحلیل کامل آزمون تیر ماه 1401

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس2- پارت دوم تحلیل سوال ،مقطع واستفاده از کاور وماژیک قبل از ترسیم ویدئو

تحلیل سوال ،مقطع واستفاده از کاور وماژیک قبل از ترسیم در آزمون برای رسیدن به حل سریع پلان در آزمون اصلی- نمونه موردی تحلیل کامل آزمون تیر ماه 1401

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس3- تحلیل بدست آوردن کد مجهول ویدئو

تحلیل بدست آوردن کد مجهول همکف نمونه موردی تحلیل آزمون مهر96

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس4- تحلیل کامل معبر شیبدار با کد نقاط معلوم ویدئو

تحلیل کامل معبر شیبدار با کد نقاط معلوم در زمین های یک نبش- بدست آوردن تراز متوسط معبر-کدهمکف-کدلحظه ورود سواره و پیاده-کدزیرزمین وطول رمپ ، ارتفاع مجاز ساختمان

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس5- آموزش استفاده از کاور وماژیک ویدئو

آموزش استفاده از کاور وماژیک برای رسیدن به حل سریع پلان درآزمون اصلی قبل از شروع ترسیمات

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس6- پارت اول- انیمیشن ویدئو

انیمیشن سرگیری رمپ و جک وپله در ورودی سواره وپیاده

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس7- پارت دوم- انیمیشن ویدئو

انیمیشن سرگیری رمپ و جک وپله در ورودی سواره وپیاده

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس8- پارت اول- (صفحه 120کتاب) تحلیل وترسیم کامل پله ویدئو

تحلیل وترسیم کامل پله باجزئیات از زیر زمین به فضای پیش ورودی واز پیش ورودی به همکف وطبقات بالا

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس9- پارت دوم (صفحه 120کتاب) تحلیل وترسیم کامل پله ویدئو

تحلیل و ترسیم کامل پله باجزئیات از زیر زمین به فضای پیش ورودی واز پیش ورودی به همکف وطبقات بالا

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس 10 قسمت اول آموزش ترسیم فنی پله ویدئو

آموزش ترسیم فنی پله از زیر زمین به همکف وطبقات صفحه 121کتاب

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس 11 قسمت دوم آموزش ترسیم فنی پله ویدئو

آموزش ترسیم فنی پله از زیر زمین به همکف وطبقات صفحه 121کتاب

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس12- صفحه 272 کتاب ویدئو

ترسیم زیرزمین در تراز دوم و حل شکست سازه آسانسور دودرب

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

درس 13-تحلیل کامل معبر شیبدار ویدئو

تحلیل کامل معبر شیبدار با کد نقاط مجهول صفحه 240 کتاب نمونه مردی آ؟زمون اسفند95

خصوصی
برای دسترسی باید دانشجوی دوره باشید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
17میلیون تومان
دوره جامع آمادگی آزمون طراحی معماری VIP - آکادمی معمارباش
DesignVIP معمارباش

دوره جامع آمادگی آزمون طراحی معماری VIP

ارائه دهنده دوره: Organization

نام ارائه دهنده دوره: هیوا علایی

URL ارائه دهنده دوره: /arch-design-exam/

امتیازدهی ویرایشگر:
5

مزیت‌ها

 • آموزش آکادمیک
 • آموزش پروژه محور
 • تیم پشتیبانی حرفه ای
 • شرکت در دوره با اشتراک ویژه

معایب

 • هنوز گزارش نشده
برای شرکت در دوره ها نیاز به مشاوره داری؟
فرم زیر رو تکمیل کن تا با شما تماس بگیریم
یا با ارسال عدد 1 به شماره های زیر